TriMetrix HD Raporu

TRIMETRIX HD NEDİR?

dört bilimli bir ölçme ve değerlendirme aracıdır. Kişinin Davranış Tarzlarını (DISC), Motivatörlerini, Yeteneklerini ve Algılarını inceler.

 

TRIMETRIX HD: DÖRT BİLİMLİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ARACI

Dört bilimli bir ölçme ve değerlendirme aracı olan TriMetrix HD birlikte çalıştığımız insanları tanımamız için bize dört farklı bakış açısı sunar: davranış tarzlarını, yeteneklerini, kişisel motivatörlerini, algılarını veya karar verme mekanizmalarını inceler.

Geleneksel tek boyutlu bir ölçme ve değerlendirme aracı kullanırken kişileri kendileri yapan şeyleri kaçırabiliriz ya da bu konuda varsayımlarda bulunmak durumunda kalırız. Çoklu bilimli bir ölçme ve değerlendirme aracı ile cevaplar için bakacağımız daha fazla alanımız ve insanların kendilerini ve diğerlerini tanımalarını ve anlamalarını sağlamamız için daha geniş bir çerçevemiz olur.

 

TRIMETRIX HD NEYİ ÖLÇER?

Davranışları, Motivatörleri, Yetenekleri ve Algıları ölçer!

Dört ayrı bilimi birleştiren ve performansın anahtar alanlarını görmenizi sağlayan güçlü bir ölçme ve değerlendirme aracıdır.

 • NASIL davranıyoruz ve iletişim kuruyoruz: DISC
 • NEDEN harekete geçiyoruz: İşyeri Motivatörleri
 • HANGİ yetkinliklerde ne derecede ustalaşmışız: Yetenekler
 • HANGİ kişisel yeteneklere sahibiz: Algılar (Boyutsal Denge)

Bu güçlü kombinasyon birkaç farklı versiyonda (aşağıda açıklanmıştır) mevcuttur ve beş bölümü içerir. Davranışlar, Motivatörler, Algılar (Boyutsal Denge) ve Yeteneklerin yanında Davranışları ve Motivatörleri harmanlayan geribildirimlerin birleştirildiği entegre bir bölüm. Bu katmanlı yaklaşım insanların potansiyel güçlü yanları hakkında farkındalık kazanması, gelişim alanlarını keşfetmesi ve profesyonel gelişimleri için aksiyon planı hazırlamaları için muhteşem bir zemin hazırlar.

DAVRANIŞLAR BÖLÜMÜ (DISC)

TTI Success Insights DISC aracı farklı uygulamalar için özel olarak tasarlanmış birkaç farklı versiyona sahiptir. Setlerimiz, işe alım ve seçim için tasarlanmış raporları da, daha kapsamlı koçluk ve gelişim raporlarını da içerir. Daha ilkel DISC modellerinin aksine DISC ölçme ve değerlendirme araçlarımızbelli bir davranış düzeyinde ne kadar eşsiz olduğumuzu ve kategorize edici insanlardan nasıl uzak durabileceğimizi gerçekten yakalayabilmemiz için tüm dört davranış faktörü konusunda geribildirim sunar. Ölçülen 4 temel DISC davranışı şunlardır:

 • Hakimiyet: Sorunlara ve zorluklara nasıl karşılık verdiğimiz.
 • Etkileyicilik: İnsanlara ve irtibatlara nasıl karşılık verdiğimiz.
 • Dengelilik: Tempoya ve tutarlılığa nasıl karşılık verdiğimiz.
 • Kuralcılık: Prosedürlere ve kısıtlamalara nasıl karşılık verdiğimiz.

 

MOTİVATÖRLER BÖLÜMÜ

İşyeri Motivatörleri 14 sayfalık bir rapordur. Sizi standart davranış ölçme ve değerlendirme aracının bir adım ötesine, kişisel değerlerin derinliklerine taşır. Ölçülen 6 temel Motivator şu şekilde sıralanır:

 • Kuramsal: Bilgi için bilgiye, sürekli eğitim ve entellektüel gelişime değer verme dürtüsü.
 • Fayda Odaklı: Zaman, enerji ve kaynaklara yapılan yatırımlar karşılığında uygulanabilir başarılar, sonuçlar ve mükafatlara değer verme dürtüsü.
 • Estetik: Yaşamındaki dengeye, yaratıcı bir biçimde kendisini ifade etmeye, güzellik ve doğaya değer verme dürtüsü.
 • Sosyal: Başkalarına hizmet etme fırsatlarına; toplumun gelişimi ve refahına katkı yapmaya değer verme dürtüsü.
 • Bireyci: Kişisel olarak tanınma, özgürlük, kendinin ve diğerlerinin kaderini kontrol etmeye değer verme dürtüsü.
 • Geleneksel: Sosyal yapının doğasında olan gelenekler, kurallar, düzenlemeler ve ilkelere değer verme dürtüsü.

Not: İşyeri Motivatörleri kişinin bireysel motivatörlerinedayanarak nelerden kaçınmması gerektiği konusunda geribildirimleri de içerir. TTISI’ın insan beynini baz alan araştırmaları bunun karar verme mekanizmamız üzerinde derin bir bilinçaltı etkisi olduğunu doğrulamıştır.

 

YETENEKLER BÖLÜMÜ

TriMetrixHD yetenekler bölümü iki farklı ölçme ve değerlendirme aracından gelen bilgileri kullanrak yapılandırılmıştır. Boyutsal Denge (ACI) ve Yetenekler. İş yerinde sergilenmesi beklenen 25 yeteneği inceler. Raporun bu bölümü kişinin “Yetenekler Hiyerarşisi”ni, en çok gelişmiş yetenekten en az gelişmiş yeteneğe doğru sıralar. Ölçülen 25 yetenek aşağıda sıralanmıştır:

1. Başkalarını Anlama ve Değerlendirme

2. Çalışanları Geliştirme/Koçluk

3. Çatışma Yönetimi

4. Diplomatik ve Adil Olma

5. Dirençli Olma

6. Empati

7. Esneklik

8. Hedefe Ulaşma

9. İkna

10. İleriye Yönelik Düşünme

11. Karar Verme

12. Kavramsal Düşünme

13. Kişisel Sorumluluk

14. Kişilerarası İlişkiler

15. Liderlik

16. Müşteri Odaklılık

17. Müzakere

18. Özyönetim

19. Planlama ve Organizasyon

20. Problem Çözme Yeteneği

21. Sunuş

22. Sürekli Öğrenme

23. Takım Çalışması

24. Yaratıcılık

25. Yazılı İletişim

 

Not: TriMetrix HD, karmaşık ve kullanışsız yetkinlik modellerini basitleştirmek ve rafine etmek için yaratılmıştır. Bu modelle bir yetkinlik modeli yaratırken aynı 25 yetenek her pozisyon için uygulanabilir. Ancak her posizyon için önem hiyerarşisi ve her bir becerinin ne kadar geliştirilmesi gerektiği değişkenlik gösterir. Böylece TriMetrix HD yetkinlikleri gelişim çerçevenizi, kişilerin mevcut ve gelecekteki başarılarını etkileyecek en önemli faktörleri öne çıkararak ve en çok getirisi olacak becerilerin gelişimine odaklanarak basitleştirilmiş bir hale getirir.

 “Dünyaya Bakış” aşağıdakileri araştırır:

 • Başkalarını Anlama: Başkalarını, onların güçlü yanlarını ve gelişmeye açık alanlarını ne kadar net görebildiğimiz..
 • Pratik Düşünme: Neden ve sonucu, icraat ve sonuçlarını ne kadar net görebildiğimiz.
 • Sistemleri Değerlendirme: Sistemi , yapıyı ve otoriteyi ne kadar net görebildiğimiz.

“Kendine Bakış” aşağıdakileri araştırır:

 • Özfarkındalık: Kendimizi, güçlü yanlarımızı, limitlerimizi ve gelişime açık alanlarımızı ne kadar net gördüğümüz.
 • Rol Bilinci: Bir yönetici, ekip ya da aile bireyi olarak hayattaki rollerimizi ne kadar net gördüğümüz ve birbirinden ayırabildiğimiz.
 • Bireysel Yön Bulma: Geleceğimizi, hedeflerimizi ve onlara ulaşmak için uzanan yolu ne kadar net görebildiğimiz.

 

TriMetrix HD serisi sizin kararlarınızı desteklemek ve arzu ettiğiniz sonuçlara ulaşmanızı sağlamak, üretilen raporlardan oluşur. Tüm araçlarımız esneklik, pratiklik ve çoklu kullanımlar göz önüne alınarak tasarlanmıştır. Bu, doğru profili bir kez para yatırıp işverenlik hayatınız boyunca kullanarak yatırımınızı maksimize edeceğiniz anlamına gelir. Çok bilimli bir rapor olarak TriMetrix HDDavranış Tarzını, Kişisel Motivatörleri, Algıları ve Yetenekleri inceler. Bu seride dört set rapor vardır:

 • TriMetrix HD İş Raporu: Herhangi bir iş dalında farklı pozisyonların profilini çizmek için geçerliliği kabul edilmiş bir yol sunar bu pozisyondaki kişilerin üstün performans göstermesi için gerekli davranışların, motivatörlerin, algıların ve yeteneklerin “ideal” birleşimini belirler. Biz buna “Pozisyon Karşılaştırma” diyoruz.
 • TriMetrix HD Bireysel Raporu: İşe alım yöneticilerinin bir adayın davranış, motivasyon, algı ve yetkinlik karışımını anlaması için ihtiyaç duyacağı şeyleri sağlamak için tasarlanan tam görev raporunun kısaltılmış versiyonudur.
 • Takım Davranış Raporu: Bir grubun ya da ekibin davranış tarzını araştırmak için tasarlanmış bir rapordur. Bu rapor TTI Success Insights Çarkını kullanarak bir grubun ya da ekibin kolektif davranış tarzını daha iyi anlamak için en çok 100 kişiyi tek bir rapora yerleştirir.
 • Takım Motivatörleri Raporu: Bir grubun ya da ekibin motivatörleriniaraştırmak için tasarlanmış bir rapordur. Bu rapor TTI Success Insights Motivatörler Çarkını kullanarak bir grubun ya da ekibin kolektif motivatörlerini daha iyi anlamak için en çok 100 kişiyi tek bir rapora yerleştirir.

TRIMETRIX HD’NİN YAYGIN KULLANIM ALANLARI

İşe Alım:
 • İşe alım; Seçme ve Yerleştirme
 • Atama
 • Pozisyon Karşılaştırma
Eğitim ve Gelişim:
 • Liderlik Gelişimi
 • Etkin İletişim
 • Birlikte Çalışma Becerileri
 • Satış Gelişimi
 • Öğrenci gelecek planlaması
 • Müşteri Hizmetleri Eğitimi
 • Koçluk/Mentörlük İlişkileri
Strateji ve Yönetim:
 • Yetkinlik Gelişimi
 • Elde Tutma/Motivasyon
 • Planlama ve Strateji
 • Değişim Yönetimi
 • Çatışma Çözümleme
 • Kültürel Değişim
Kişisel:
 • Kişisel Etkinlik
 • Kariyer Planlama
 • Aile İçi İlişkiler
 • Evlilik Danışmanlığı