Ölçme, Değerlendirme ve Gelişim Araçları

Temsilcisi olduğumuz ‘TTI Success Insights‘ kuruluşlarının ürettiği ölçme değerlendirme araçlarını uygulamaktayız. Uzun yıllar süren araştırma ve uygulamalar sonucunda etkinliği kanıtlanmış bu araçlar, işe alımdan performans yönetimine, şirket yönetim planlaması ve eğitim projelendirmeye kadar birçok alanda kullanılabilmektedir.

Piyasadaki benzer ürünlerin ötesinde, sunduğumuz araçlar yoluyla kişilerin hakkında bütün bir resim görebilmek mümkün olmaktadır.

  • Hem davranış tercihlerini,
  • Hem sahip oldukları değerleri ve kendilerini nelerin motive ettiğini,
  • Hem de beceri ve yetkinliklerini, aynı anda ve karşılaştırmalı olarak ölçümleyebiliyoruz.

Kurumlar için gerçekleştirdiğimiz ölçme-değerlendirme-geliştirme faaliyetlerinin her biri, proje mantığında ele alınmaktadır. Her bir ölçme-değerlendirme ve gelişim faaliyeti, belli bir zaman planı dahilinde, titizlikle gerçekleşen ön çalışmalar eşliğinde gerçekleşmektedir.

Bireylerin ve kurumların kendilerini ve çalışanlarını tüm detayıyla tanımalarına , potansiyel gelişim planlamasını yapabilmelerini ve kurumların gelişimlerini, verimliliğini arttırmalarını bireylerin ise güçlü ve gelişime açık yönlerini kullanmalarını sağlar.

Kurumların ihtiyaçlarına göre eğitim planlaması yapılması sebebiyle bir konuya yada konulara odaklanılabilir.

Değerlendirme faaliyetlerinin ardından, elde edilen sonuçlar doğrultusunda kişisel ve kurumsal bazda gelişim haritaları hazırlanır ve raporlama yapılır. Ayrıca değerlendirme sonuçlarının iletişimi, birebir veya grup koçluk seansları yoluyla GBK danışmanları tarafından gerçekleştirilir.