Hizmet Gelişim Akademisi

Hizmet Gelişim Akademisinin amacı;

Kurumun vitrini veya görünür reklam yüzü olan çalışanlara ortak bir kurum kültürü benimsetmek, profesyonel iletişim tekniklerini kullanmalarını sağlamak ve bu sayede müşteri memnuniyetini ve bağlılığını artırmaktır.

Akademik projelerimizde;

Müşteriyi etkin dinleyerek sorunları karşısında çözüm odaklı ve sonuç odaklı bir bakış açısı edinen, zorlu müşterilerle başa çıkabilen, konu ve durum ne olursa olsun stres ve baskı altında müşteri memnuniyetini kaybetmeyen , iletişim tekniklerini refleks haline getirerek çalışmayı hedef edinen personel kültürü oluşturmak hedeflerimiz arasında yer alır.

Personelin hizmet kalitesinin profesyonel seviyeye yükselmesi için ölçme ve değerlendirme çalışmalarımız sonucunda gelişim projeleri gerçekleştirebileceğimiz gibi ihtiyaç analizimiz sonucunda belli noktalara dokunan farklı konular içeren eğitim projeleri oluşturmaktayız.

Akademi bünyesinde firmaya bağlılık oluşmakla birlikte sizin şirketinizin bünyesinde hizmet gelişim akademisini sürdürebilir hale getirebiliriz. İç eğitmenleri projenin konusu itibariyle gerekli gelişim aşamalarından geçirerek bünyenizde bir kültür oluşturabiliriz.