Duygusal Zeka (EQ) Raporu

DUYGUSAL ZEKA NEDİR?

Bir liderde en çok aranan özelliklerden biridir. Bir araştırmaya göre, yüksek Duygusal Zeka sahibi kişilerin etkileme, yönetme, müzakere ve/veya başkalarına hizmette bulunma ile ilgili pozisyonlarda %40’tan %122’ye kadar daha etkili oldukları ortaya çıkmıştır. EQ insanların Duygusal Zeka’yı anlaması ve geliştirmesi için basit bir model sunmaktadır.

DUYGUSAL ZEKA NEYİ ÖLÇER?

EQ şu soruyu sorar: Duygusal zekamızı aktif olarak kullanıyor muyuz?

Kişinin performansı söz konusu olduğunda duygusal zekanın , sık sık IQ’dan daha önemli olduğu iddia edilir. Birçok EQ modeli olmasına rağmen hepsi 4 temel kavrama dayanır:

Duygusal zekaya sahip kişiler aşağıdaki eğilimleri gösterirler:

 • Kendi duygusal durumlarının ve etkilerinin farkındadırlar.
 • Başkalarının duygusal durumlarının ve etkilerinin farkındadırlar.
 • Kendi duygusal durumlarını düzeltmek ya da yönetmek için harekete geçerler.
 • Başkalarının duygusal durumlarını düzeltmek ya da yönetmek için harekete geçerler.

Araştırmalar, duygusal zeka ilkelerini geliştiren ve uygulayan insanların akli ve fiziksel olarak daha sağlıklı olduklarını, iş performanslarını arttırdıklarını, daha üretken ilişkiler kurduklarını ve bunlar dışında başka faydalara kucak açtıklarını gösteriyor.

DUYGUSAL ZEKA (EQ) RAPORU

Duygusal Zeka 13 sayfalık bir rapordur. İş dostu EQ raporu gerçek insanlar tarafından gerçek sonuçlara ulaşılmak için kullanılan basit ama etkili bir duygusal zeka ölçme ve değerlendirme aracıdır. Ölçülen 5 temel EQ faktörünün tanımları aşağıdaki gibidir:

 • Kişisel Farkındalık: Kendi ruh haliniz, duygularınız ve güdüleriniz ile bunların diğer kişiler üzerindeki etkilerini algılama ve anlama yetinizdir.
 • Kişisel Denetim: Yapıcı olmayan dürtü ve ruh halinizi kontrol edebilme, yeniden yönlendirebilme ve harekete geçmeden önce düşünmek üzere yargılarınızı erteleyebilme eğiliminizdir.
 • İçsel Motivasyon: Para ve ünvandan bağımsız şekilde çalışma tutkunuz ve hedeflerinize enerjik ve istikrarlı bir şekilde ulaşma eğiliminizdir.
 • Empati: Başkalarının duygusal halini anlama yetinizdir.
 • Sosyal Beceriler: İlişkileri yönetme ve işbirliği ağları oluşturma becerisidir.

Not: Duygusal Zeka, davranışsal zeka ölçme ve değerlendirme araçları içindeki dünyaca ünlü DISC profiliyle birleştirilen ilk duygusal zeka ölçme ve değerlendirme aracıdır.

 

DUYGUSAL ZEKA (EQ) RAPORUNUN YAYGIN KULLANIM ALANLARI

Duygusal Zeka 13 sayfalık bir koçluk ve gelişim raporudur. EQ tek başına kullanılacak bir araç olarak tasarlanmıştır.

Duygusal Zeka aracı, Davranışsal Zeka adlı çok bilimli ölçme ve değerlendirme araçlarımızın içinde de bulunmaktadır.

EQ, duygusal zekanın hemen uygulanabilecek basit ve etkili bir modelini sunmak için tasarlanmıştır. TTI EQ yaygın bir şekilde aşağıda gösterilen alanlarda kullanılır:

Eğitim ve Gelişim:
 • Liderlik Gelişimi
 • Etkin İletişim
 • Birlikte Çalışma Becerileri
 • Satış Gelişimi
 • ÖĞRENCİ GELECEK PLANLAMASI
 • Müşteri Hizmetleri Eğitimi
 • Koçluk/Metörlük İlişkileri
Strateji ve Yönetim:
 • Değişim Yönetimi
 • Çatışma Yönetimi
 • Kültürel Değişim
Kişisel:
 • Kişisel Etkinlik
 • Kariyer Planlama
 • Aile İlişkileri
 • Evlilik Danışmanlığı